Згідно пункту 8 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року №1357 (із змінами та доповненнями) (далі – Правила), прилади обліку електроенергії мають бути придбані, встановлені, підключені енергопостачальником, а їх вартість та вартість послуг з встановлення сплачується:

 •   для новозбудованих будинків – забудовниками;
 •   у разі розділу обліку електричної енергії – організаціями, які здійснюють розділ обліку.

Місця та умови встановлення розрахункових засобів обліку визначаються згідно з проектними рішеннями та Правилами улаштування електроустановок ( далі – ПУЕ):

 • Відповідно до пункту 1.5.29. глави 1.5 ПУЕ, засоби обліку повинні встановлюватися в шафах, камерах комплектних розподільних пристроях (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нішах, на стінах, що мають жорстку конструкцію.
 • Відповідно до положення пункту 1.5.30. глави 1.5 ПУЕ, у місцях, де наявна небезпека механічних ушкоджень засобів обліку, або в місцях, доступних стороннім особам, прилади обліку встановлюються у металеві шафи що закриваються.

Встановлення приладів обліку  побутовим споживачам у щити обліку електроенергії зовнішньої установки (ЗКО) енергопостачальником здійснюється  виходячи з наступних вимог:

 • підвищення якості обслуговування споживачів;
 • підвищення якості електропостачання;
 • підвищення комфортності обслуговування споживачів при знятті показів приладу обліку персоналом енергопостачальника без  відвідування житла споживача;
 • полегшення подальшого технічного обслуговування (заміни) приладів обліку енергопостачальником та відсутність при цьому необхідності зайвого відволікання споживача;
 • унеможливлення ненавмисного  пошкодження споживачем приладу обліку та  пломб (відбитків їх тавр) встановлених на ньому;
 • підвищення рівня безпеки при експлуатації приладів обліку і введень відгалужень до будівель споживачів від ВЛ- 0,4 кВ;
 • Для вирішення питання щодо перенесення приладу обліку електроенергії у ЗКО, за бажанням споживача, споживачу необхідно звернутися до філії АТ «Миколаївобленерго» з письмовою заявою.

Згідно з положеннями пунктів 38 та 40 Правил, на енергопостачальника  покладені обов’язки щодо здійснення планової повірки, обслуговування, ремонту і заміни приладів обліку, які проводяться в терміни, встановлені нормативно-технічними документами та договором про користування електроенергією.
Планова заміна  розрахункових приладів обліку  здійснюється енергопостачальником за його власний рахунок відповідно до міжповірочного інтервалу  встановленого нормативно-технічними документами для кожного типу розрахункового приладу обліку.
Позапланова заміна розрахункових приладів обліку здійснюється енергопостачальником при ушкодженні, при виявлені споживачем (за його заявою), або працівником Товариства  неправильної роботи приладу обліку. При цьому у разі пошкодження, втрати або неправильної роботи приладу обліку з вини споживача, споживач відшкодовує вартість перевірки, ремонту або встановлення нового приладу обліку.
В інших випадках перевірка, ремонт або заміна пошкодженого чи втраченого приладу обліку здійснюється за рахунок енергопостачальника або організації, яка відповідає за збереження приладу обліку.

Відповідно до положення пункту 9 Правил, у квартирах або на інших об’єктах споживача, розташованих за однією адресою, встановлюється один прилад обліку електроенергії, незалежно від кількості господарських будівель. За наявності декількох наймачів (власників) квартири прилад обліку встановлюється для кожного з них. Додатково наголошуємо, що у випадку споживання електричної енергії громадянами-суб`єктами підприємницької діяльності для потреб такої діяльності, повинен вестися окремий облік електроенергії (абзац 2 пункт 12 Правил).

Можна перенести лічильник з квартири на сходову клітку, якщо це передбачено проектно-технічною документацією будинку (її можна отримати у балансоутримувача). Якщо на сходовій клітці є щитова, то це можливо. Тоді Вам потрібно спочатку звернутися до філії АТ «Миколаївобленерго»  з письмовою заявою. Працівники АТ «Миколаївобленерго»  у визначений час прилад обліку розпломбують і встановлять на сходовій клітці, після чого його знову опломбувати.
Для перенесення лічильника із сходової клітки до квартири має бути зазначено нове місце розташування приладу обліку у проектно-технічній документації житлового будинку. Якщо ж згідно з документацією таке місце не зазначено в квартирі, споживач має за власний рахунок розробити проект та узгодити його у встановленому порядку. Надалі споживач звертається до філії АТ «Миколаївобленерго» щодо розпломбування лічильника, а організація, яка має ліцензію (право) на виконання робіт з монтажу, згідно з проектною документацією встановлює лічильник на нове місце, після чого прилад обліку знову потрібно опломбувати. В даному випадку усі роботи з перенесення електролічильника на інше місце здійснюються споживачем за власний рахунок. Після перенесення лічильника необхідно переукласти договір на користування електричною енергією  з  АТ «Миколаївобленерго».

До експлуатації в якості розрахункових допускаються прилади обліку, які внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування на території України.
Додатковою умовою застосування того чи іншого приладу обліку є попереднє (до придбання) узгодження споживачем з енергопостачальником  типу приладу обліку на відповідність вимогам нормативних документів та обраному споживачем виду тарифу.
При узгодженні враховуються: вимоги щодо впровадження автоматизації обліку, захищеність приладів обліку від несанкціонованого втручання та зовнішнього впливу різними способами і методами з метою безоблікового споживання та розкрадання електроенергії, технічна і економічна доцільність, уніфікація типів засобів обліку.

Для обліку електричної енергії з метою проведення комерційних розрахунків мають використовуватися засоби обліку, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.
Відповідно до главі 5 ПУЕ, кожен встановлений приладів обліку повинен мати на гвинтах, що кріплять кожух лічильника, пломби з клеймом органу держповірки (територіальний орган Держспоживстандарту), а на клемній кришці – пломбу енергопостачальної організації (АТ «Миколаївобленерго»). На трифазних приладах обліку, що встановлюються, мають бути пломби державної повірки з давністю не більше 12 місяців, а на однофазних лічильниках – з давністю не більше 24 місяців.
Прилад обліку, який встановлюється у споживача, не повинен мати зовнішніх механічних ушкоджень: кожуха, кришки затискної коробки чи інших дефектів та ушкоджень, які можуть вплинути на його подальшу роботу.

Заміна ( планова заміна) приладів обліку встановлених у споживачів здійснюється з метою встановлення приладів обліку які пройшли періодичну повірку та придатні до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик у Держспоживстандарті.
Періодична перевірка приладів обліку, відповідно п.2 ст.28 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” здійснюється для встановлення придатності приладів обліку електричної енергії до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик. Періодична перевірка приладів обліку проводиться територіальним органом Держспоживстандарту через міжповірочні інтервали яки встановлені нормативно – технічним документам на прилади обліку.
Прилади обліку у яких закінчився міжповірочний інтервал та які не пройшли періодичну повірку вважаються не придатними до застосування і повинні бути вилучені із  використання.
Планова заміна  приладів обліку електроенергії побутових споживачів здійснюється АТ «Миколаївобленерго»  безкоштовно, у терміни, встановлені нормативно – технічними документами та договором (положення пунктів 38 та 40 Правил).
Крім того, енергопостачальник – АТ «Миколаївобленерго» здійснює заміну лічильників з класом точності 2.5, у зв’язку з припиненням їх виробництва в Україні, на виконання вимог міждержавного стандарту ГОСТ – 6570-96 “Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия”.

Відповідно до глави 5 ПУЕ, кожен встановлений прилад обліку повинен мати на гвинтах, що кріплять кожух лічильника, пломби з клеймом органу держповірки (територіальний орган Держспоживстандарту), а на клемній кришці  – пломбу енергопостачальної організації (АТ «Миколаївобленерго»).
Пломби територіального органу Держспоживстандарту встановлюються на гвинтах, що кріплять кожух прилад обліку та підтверджують, що прилад обліку за результатами контролю його метрологічних характеристик, виконаних органом Держспоживстандарту, придатний для застосування та здійснення розрахунків населення з енергопостачальником за спожиту для побутових потреб електричну енергію.
Пломба енергопостачальником АТ «Миколаївобленерго» ставиться на клемній кришці приладу обліку, яка закриває клемні затискачі, після встановлення цього приладу обліку у споживача. З метою захисту від несанкціонованого втручання в роботу  приладу обліку пломби енергопостачальника можуть додатково встановлюватися поряд з пломбами Держспоживстандарту (декілька пломб або одна пломба енергопостачальника з охопленням гвинтів що кріплять кожух приладу обліку).

Кожен встановлений приладів обліку пломбується пломбами встановленими органом Держспоживстандарту  на гвинтах, що кріплять кожух прилад обліку та пломбами енергопостачальної організації (АТ «Миколаївобленерго»)  на клемної кришки  приладу обліку.
Пломби Держспоживстандарту можуть бути зняті при проведенні експертизи приладу обліку лише за обов’язкової участі представників Держспоживстандарту, енергопостачальника та у присутності споживача. Знімати пломби енергопостачальника (АТ «Миколаївобленерго») мають право лише представники енергопостачальної організації на час проведення планових чи позапланових робіт з контрольного огляду, технічної перевірки чи обслуговування приладу огляду. Після завершення робіт встановлюються нові пломби енергопостачальника якими  пломбується  клемна кришка  приладу обліку.
Після встановлення нових пломб на клемній кришці  приладу обліку, представник  енергопостачальника складає акт про пломбування приладу обліку електроенергії у якому вказуються:

 • місце установки кожної пломби;
 • сторона, що встановила пломби;
 • сторона, відповідальна за збереження і цілісність розрахункових приладів обліку електроенергії і пломб на них.

Акт підписується представником енергопостачальника та споживачем.

При використанні побутових електроприладів великої потужності (електротермічна установка, бойлер, «тепла підлога») а також у других випадках якщо споживач, бажає законно економити на вартості спожитої електроенергії.

При розрахунках за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу економія коштів буде в будь-якому випадку, але вона буде не так виразна як при розрахунках по тризонним тарифами, диференційованими за періодами часу.
При розрахунках за тризонними тарифами споживач має можливість значно знизити вартість електроенергії  у випадку, якщо більша  доля від спожитої електроенергії буде використовуватись в нічний час.  В першу чергу, за рахунок використання потужних електроопалювальних та водонагрівальних пристроїв. Окрім того, перебудовуючи графік споживання електроенергії при використанні інших електроприладів (наприклад, використовуючи пральну машинку або утюг з 6-00 до 7-00), споживач має можливість максимально економити на вартості електроенергії.
Наприклад   при розрахунках за двозонними тарифами, тарифний коефіцієнт який  застосовуються с 23.00 до 7.00 становить 0,7 тарифу (тобто на 30% менше від однозонного тарифу), при розрахунках за тризонними тарифами коефіцієнт який  застосовуються с 23.00 до 7.00 становить 0,4 тарифу (тобто на 60% менше від однозонного тарифу).

У разі вибору споживачем тарифу диференційованого за періодами часу доби (зонного тарифу на електричну енергію) встановлення відповідного приладу обліку здійснює енергопостачальник. При цьому споживач оплачує вартість та програмування нового приладу обліку.
Планова заміна, обслуговування, ремонт приладів обліку виконуються за рахунок енергопостачальника. У випадку,  якщо заміна приладу обліку проводиться за ініціативою споживача, або прилад обліку пошкоджено, втрачено,  неправильно працює з вини споживача вартість перевірки, ремонту, встановлення приладу обліку відшкодовує споживач.

Перехід на розрахунки за спожиту електроенергію на тарифи,які диференційовані за періодами часу, дозволяє споживачам економити на оплаті за спожиту електроенергію за рахунок регулювання потужності яку споживають його електроприлади в залежності від тарифного коефіцієнта, що застосовується в кожен конкретний період часу доби та який залежить від навантаження енергосистеми.
Наприклад, вночі при мінімальному навантаженні енергосистеми встановлюються знижені коефіцієнти для оплати за спожиту електроенергію, завдяки чому вартість спожитої в нічний період електроенергії значно зменшується.
Відповідно до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 10.03.1999 р. №309 (зі змінами та доповненнями) розрахунки населення за спожиту електроенергію по тарифам, що диференційовані за періодами часу, здійснюються за такими тарифними коефіцієнтами:
при розрахунках за електроенергію за двозонними тарифами:

 • 0,7 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);
 • повний тариф в інші години доби.

при розрахунках за електроенергію за тризонними тарифами:

 • 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (піковий період) (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
 • повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
 • 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).

Таким чином використання побутових електроприладів  великої потужності (електротермічна установка, бойлер, «теплий пол.» та інше) у час, у який діє найменшій тарифний коефіцієнт дає змогу зменшувати вартість використаної електроенергії. Наприклад, при двозонному обліку, розмір оплати с 23.00 до 7.00 становить 0,7 тарифу (тобто на 30% менше), при тризонному обліку, розмір оплати с 23.00 до 7.00 становить 0,4 тарифу (тобто на 60% менше).

«Звертаємо Вашу увагу, що обсяги розподіленої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць, тобто з 01 числа місяця по 31 число цього місяця (або іншого останнього дня місяця) включно.

Споживач, що є побутовим, зобов’язаний щомісяця знімати фактичні показання лічильника електричної енергії та надавати їх Оператору системи розподілу (постачальнику послуг комерційного обліку). Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

У разі неотримання до початку четвертого календарного дня місяця, що настає за розрахунковим, показів лічильника та за умови, що лічильник електричної енергії не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний обсяг розподілу та споживання електричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311.».

Відповідно до положень пункту 11 Правил, відповідальність за збереження приладів обліку, встановлених у квартирі або на інших об’єктах споживача, та пломб на них покладена на споживача електроенергії.
У разі встановлення лічильника в квартирі (будинку) або іншому об’єкті споживача енергопостачальником складається акт про збереження пломб у двох примірниках, один з яких залишається у споживача (положення пункту 10 Правил). При цьому споживач електроенергії зобов’язаний забезпечувати збереження цих приладів обліку та пломб на них (пункт 42 Правил). Відповідальність за збереження поквартирних приладів обліку, встановлених на сходових клітках, та пломб на них несе власник будинку або організація, у віданні якої перебуває будинок (положення пункту 11 Правил).

Відповідно до положень пункту 14 Правил, у разі виявлення зовнішнього пошкодження приладу обліку, зриву пломби або несправності в його роботі споживач зобов’язаний негайно письмово повідомити про це енергопостачальника – тобто звернутися до філії АТ «Миколаївобленерго» відповідного району із письмовою заявою, в якій зазначити факт виявлення пошкодження приладу обліку та (або) зриву пломб, несправності.
Споживач також може звернутись з проханням зняти прилад обліку на  експертизу метрологічних характеристик електролічильника. Для цього працівник філії АТ «Миколаївобленерго» зніме Ваш прилад обліку електроенергії, опломбує  його в прозорий безшовний поліетиленовий рукав та доставить у філію. На місце знятого приладу обліку  встановить інший.
Після оплати споживачем вартості робіт упродовж 20 днів  представник АТ «Миколаївобленерго» з Вами узгодить дату проведення метрологічної експертизи Держспоживстандартом. У разі підтвердження експертизою неправильної роботи приладу обліку енергопостачальник відшкодовує споживачу всі витрати, пов’язані з проведенням експертизи.
Експертиза з питань пошкодження (порушення) пломб, а також електротехнічна експертиза проводиться  виключно Науково-дослідним експертно-кріміналістичним центром при УМВС України в Миколаївській області.

Згідно з положеннями пункту 17 Правил, у разі пошкодження, втрати або неправильної роботи приладу обліку з вини споживача він відшкодовує вартість перевірки, ремонту або встановлення нового приладу обліку.
В інших випадках перевірка, ремонт або заміна пошкодженого чи втраченого приладу обліку здійснюється за рахунок енергопостачальника або організації, яка відповідає за збереження приладу обліку. 

У разі виникнення сумнівів щодо справності роботи приладу обліку слід звернутися з письмовою заявою до філії АТ «Миколаївобленерго»   за місцем проживання.
Споживач також може звернутись з проханням зняти прилад обліку  на  експертизу метрологічних характеристик електролічильника. Для цього працівник філії АТ «Миколаївобленерго»  зніме Ваш прилад обліку електроенергії, опломбує  його в прозорий безшовний поліетиленовий рукав  та доставить у філію. На місце знятого приладу обліку  встановить  інший.
Після оплати споживачем вартості робіт упродовж 20 днів  представник АТ «Миколаївобленерго» з Вами узгодить дату проведення метрологічної експертизи Держспоживстандартом. У разі підтвердження експертизою неправильної роботи приладу обліку енергопостачальник відшкодовує споживачу всі витрати, пов’язані з проведенням експертизи.
Експертиза з питань пошкодження (порушення) пломб, а також електротехнічна експертиза проводиться  виключно Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром  при УМВС України в Миколаївській області.

У разі, якщо Ви виявили, що прилад обліку електроенергії, який розміщений на сходовій клітці, пошкоджено ( на ньому зірвано пломбу, розбито скло чи є сумніви щодо його справності), потрібно негайно повідомити АТ «Миколаївобленерго». Для цього споживачу  слід звернутися до до філії АТ «Миколаївобленерго» за місцем проживання з письмовою заявою та узгодити з  дату проведення робіт.
Якщо ненавмисно був пошкоджений прилад обліку електроенергії, розміщений у Вашій в квартирі, потрібно терміново повідомити про це АТ «Миколаївобленерго», звернувшись до філії АТ «Миколаївобленерго» за місцем проживання. У разі неповідомлення і виявлення пошкодження працівники енергокомпанії обов’язково складають Акт порушень ПКЕЕН та проводять нарахування збитків. У разі повідомлення споживача про ненавмисне пошкодження приладу обліку або пломб на ньому відшкодовується тільки вартість приладу обліку без накладення штрафних санкцій.

Згідно із Законом України «Про електроенергетику» споживач зобов’язаний забезпечити доступ відповідальних представників енергопостачальника до власних електричних установок для проведення перевірки лічильника. У разі перешкоди у доступі представників енергокомпанії до електричних установок споживач несе встановлену законодавством України відповідальність.
Також, згідно з вимогами Правил користування електричною енергією для населення, затверджених Постановою КМУ від 29 липня 1999р. № 1357, (надалі -ПКЕЕН), планова перевірка, а також ремонт та заміна приладів обліку здійснюється енергопостачальником у терміни, встановлені нормативно-технічними документами та договором про користування електричною енергією.

 • Згідно п. 1.3 «Методики  визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією» (надалі – Методика), енергопостачальником, з метою запобігання розкрадання електричної енергії, на прилади обліку електричної енергії споживача можуть бути встановлені індикатори дії впливу постійного (змінного) магнітного поля.
 • Згідно п. 1.4 Методики, “Індикатори встановлюються споживачу безоплатно відповідно до затверджених графіків ”.

Станом на сьогоднішній день всім побутовим споживачам АТ «Миколаївобленерго», в яких встановлено шафи обліку з лічильником електроенергії встановлено апарат захисту – дообліковий автоматичний вимикач.
Відповідно до п.3 Правил користування електричною енергією для населення (далі – ПКЕЕн), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357 зі змінами та доповненнями споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією і укладається на три роки.
Також відповідно до п. 4 ПКЕЕн у договорі обов’язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.
За умовами діючих договорів енергопостачальник бере на себе зобов’язання надійно постачати споживачам електричну енергію у необхідних йому обсягах відповідно до договірної потужності, що становить для однофазних електроустановок побутових споживачів 2,2 кВт. Ця величина встановлюється виходячи із середньої потужності, що використовується споживачами, в наявності у яких є струмоприймачі, необхідні для задоволення власних побутових потреб.
Відповідно до п. 37 ПКЕЕн енергопостачальник має право встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання електричної енергії споживачу у межах, передбачених договором (2,2 кВт).
Відповідно до п. 2.7.4 Правил улаштування електроустановок (далі – ПУЕ) для безпечної заміни лічильника, безпосередньо ввімкненого в мережу, перед кожним лічильником повинен передбачатися комутаційний апарат для зняття напруги з усіх фаз, приєднаних до лічильника. Згідно п. 2.4.4 ПУЕ на вводі мережі живлення у ВП, ВРП, ГРЩ слід встановлювати апарати керування. Апарати керування можуть бути встановлені на лініях, що відходять від них чи на кожній лінії, або бути спільними для декількох ліній.
Автоматичний вимикач слід розглядати як апарат захисту і керування.
Виходячи з вимог підпункту 14 п. 3.1 ПУЕ, апарати захисту слід розташовувати по можливості в доступних для обслуговування місцях так, щоб було виключено можливість їх механічних пошкоджень. Також встановлення має бути виконано так, щоб при операції з апаратами або при їх спрацюванні були виключені небезпека для обслуговуючого персоналу, травмування електричним струмом населення і можливість пошкодження оточуючих предметів.
Тому всім споживачам, в яких встановлено шафи обліку з лічильником електроенергії (які знаходяться на балансі електропередавальної організації) встановлений апарат захисту – дообліковий автоматичний вимикач потужністю 16А, який розрахований на номінальне навантаження 3,5 кВт, що на 1,3 кВт більше, ніж обумовлено договором про користування електричною енергією. Відповідно до умов договору та п. 2.4 ПКЕЕ межа розподілу електромереж між споживачем та власником електричних мереж встановлюється на вихідних клемах електролічильника, встановленого в щиті обліку. Тому даний апарат пломбується для унеможливлення доступу некваліфікованого персоналу і сторонніх осіб та обмежує договірну потужність споживача при її перевищенні.
Відповідно до п. 42 ПКЕЕн споживач електричної енергії зобов’язаний узгоджувати з енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, що здійснюються з метою збільшення споживання величини електричної потужності. Відповідно до абзацу 2 п. 4 ПКЕЕн споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності.
У разі відсутності письмових звернень споживачів до АТ «Миколаївобленерго» з приводу збільшення договірної потужності, ніяких заходів зі сторони Товариства не здійснюється.

Відповідно до п. 3.31 Правил користування електричною енергією (далі – ПКЕЕ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1996 р. N 28 зі змінами та доповненнями, «Розрахунковий засіб обліку електричної енергії має бути опломбований на кріпленні кожуха лічильника пломбою з тавром Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, а на затискній кришці – пломбою електропередавальної організації.
Пломби з тавром електропередавальної організації мають бути встановлені також на пристроях, що закривають первинні і вторинні кола живлення засобу обліку, приводи і кнопки управління комутаційних апаратів та кришки автоматів, встановлених у цих колах, двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і колодках затискачів, випробувальних блоках, лінії зв’язку автоматизованих систем обліку та всі інші пристрої і місця, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку».
Відповідно до п. 6.12.16. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів «Для запобігання порушенням розрахункового обліку електричної енергії споживач готує місця для опломбування, що забезпечують захист від несанкціонованого доступу до ЗВТ розрахункового обліку.
При цьому мають бути опломбовані:

 •   розрахункові лічильники електричної енергії та їхні клемні коробки;
 •   струмові кола розрахункових лічильників електричної енергії;
 • випробувальні колодки, до яких підключені вторинні кола ТС і ТН;
 •   місця приєднання телеметричних виходів ліній зв’язку автоматизованих систем розрахункового обліку, керування та контролю за використанням електричної енергії;
 • ґрати або дверцята камер підстанцій, де встановлені запобіжники на боці високої напруги ТН, до яких приєднані ЗВТ розрахункового обліку, керування й контролю за використанням електричної енергії;
 •   рукоятки приводів роз’єднувачів ТН, до яких приєднані ЗВТ розрахункового обліку, керування та контролю за використанням електричної енергії.

Дозволяється використання інших додаткових засобів контролю та захисту від несанкціонованого доступу до ЗВТ розрахункового обліку, керування та контролю за споживанням електричної енергії».
Відповідно до п. 3.31 ПКЕЕ Засоби обліку мають бути встановлені таким чином, щоб для контролю за обсягом споживання електричної енергії забезпечити технічну можливість безперешкодного доступу до засобів обліку:

 1. які встановлені на об’єктах електропередавальної організації, – відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії та споживача;
 2. які встановлені на об’єктах споживача (основного споживача), – відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та субспоживача;
 3. які встановлені на об’єктах субспоживача, – відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та основного споживача.

Саме на виконання наведених вимог нормативних документів розрахунковий облік споживачів має бути організовано у виносному щиті обліку електроенергії, вартість якого становить до 80 грн.
У разі відсутності у бюджетних організацій грошових коштів для винесення обліку на фасади ці роботи можуть бути виконані силами АТ «Миколаївобленерго» при умові укладання договору на виконання згаданих робіт з відстрочкою платежу. Для вирішення таких питань бюджетні організації області мають звернутися у відповідні філії АТ «Миколаївобленерго» за місцем свого  розташування.