Місця та умови встановлення розрахункових засобів обліку визначаються згідно з проектними рішеннями та Правилами улаштування електроустановок ( далі – ПУЕ):

  • Відповідно до пункту 1.5.29. глави 1.5 ПУЕ, засоби обліку повинні встановлюватися в шафах, камерах комплектних розподільних пристроях (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нішах, на стінах, що мають жорстку конструкцію.
  • Відповідно до положення пункту 1.5.30. глави 1.5 ПУЕ, у місцях, де наявна небезпека механічних ушкоджень засобів обліку, або в місцях, доступних стороннім особам, прилади обліку встановлюються у металеві шафи що закриваються.

Встановлення приладів обліку  побутовим споживачам у щити обліку електроенергії зовнішньої установки (ЗКО) енергопостачальником здійснюється  виходячи з наступних вимог:

  • підвищення якості обслуговування споживачів;
  • підвищення якості електропостачання;
  • підвищення комфортності обслуговування споживачів при знятті показів приладу обліку персоналом енергопостачальника без  відвідування житла споживача;
  • полегшення подальшого технічного обслуговування (заміни) приладів обліку енергопостачальником та відсутність при цьому необхідності зайвого відволікання споживача;
  • унеможливлення ненавмисного  пошкодження споживачем приладу обліку та  пломб (відбитків їх тавр) встановлених на ньому;
  • підвищення рівня безпеки при експлуатації приладів обліку і введень відгалужень до будівель споживачів від ВЛ- 0,4 кВ;
  • Для вирішення питання щодо перенесення приладу обліку електроенергії у ЗКО, за бажанням споживача, споживачу необхідно звернутися до філії АТ «Миколаївобленерго» з письмовою заявою.

Періодична повірка, обслуговування та ремонт та заміна приладів обліку (засобів комерційного обліку (ЗКО), результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію, здійснюється оператором систем розподілу.

Непланова заміна та ремонт ЗКО здійснюється за рахунок сторони, що ініціювала такі дії.

Заміна пошкоджених або відсутніх (з причини їх крадіжки, несанкціонованого демонтажу тощо) ЗКО здійснюється за рахунок сторони, відповідальної за збереження і цілісність ЗКО.

У квартирах, будинках, приватних домогосподарствах або інших об’єктах індивідуального побутового споживача, розташованих за однією адресою, установлюється один прилад обліку (ЗКО) для побутових потреб незалежно від кількості господарських будівель (пункт 5.1.19. Кодексу комерційного обліку). Але якщо на об’єкті побутового споживача електрична енергія використовується на не побутові потреби має бути забезпечений її окремий облік.

Можна перенести лічильник з квартири на сходову клітку, якщо це передбачено проектно-технічною документацією будинку (її можна отримати у балансоутримувача). Якщо на сходовій клітці є щитова, то це можливо. Тоді Вам потрібно спочатку звернутися до філії АТ «Миколаївобленерго»  з письмовою заявою. Працівники АТ «Миколаївобленерго»  у визначений час прилад обліку розпломбують і встановлять на сходовій клітці, після чого його знову опломбувати.
Для перенесення лічильника із сходової клітки до квартири має бути зазначено нове місце розташування приладу обліку у проектно-технічній документації житлового будинку. Якщо ж згідно з документацією таке місце не зазначено в квартирі, споживач має за власний рахунок розробити проект та узгодити його у встановленому порядку. Надалі споживач звертається до філії АТ «Миколаївобленерго» щодо розпломбування лічильника, а організація, яка має ліцензію (право) на виконання робіт з монтажу, згідно з проектною документацією встановлює лічильник на нове місце, після чого прилад обліку знову потрібно опломбувати. В даному випадку усі роботи з перенесення електролічильника на інше місце здійснюються споживачем за власний рахунок. Після перенесення лічильника необхідно переукласти договір про надання послуг з розподілу електричної енергії з АТ «Миколаївобленерго».

Для розрахунку за спожиту електричну енергію мають прилади обліку мають бути дозволеними до використання в Україні та мати чинний відбиток тавра виробника або повірочної лабораторії, також відповідати вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.

Для обліку електричної енергії з метою проведення комерційних розрахунків мають використовуватися засоби обліку, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.
Відповідно до главі 5 ПУЕ, кожен встановлений приладів обліку повинен мати на гвинтах, що кріплять кожух лічильника, пломби з клеймом органу держповірки (територіальний орган Держспоживстандарту), а на клемній кришці – пломбу енергопостачальної організації (АТ «Миколаївобленерго»). На трифазних приладах обліку, що встановлюються, мають бути пломби державної повірки з давністю не більше 12 місяців, а на однофазних лічильниках – з давністю не більше 24 місяців.
Прилад обліку, який встановлюється у споживача, не повинен мати зовнішніх механічних ушкоджень: кожуха, кришки затискної коробки чи інших дефектів та ушкоджень, які можуть вплинути на його подальшу роботу.

Заміна (планова заміна) приладів обліку встановлених у споживачів здійснюється з метою встановлення приладів обліку, які пройшли періодичну повірку та придатні до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик.

Лічильники, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії, належать до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та відповідно до статті 17 Закону України про метрологію та метрологічну діяльність підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Отже, прилади обліку, у яких закінчився міжповірочний інтервал та які не пройшли періодичну повірку, вважаються не придатними до застосування і повинні бути вилучені із  використання.

Планова заміна  приладів обліку електроенергії побутових споживачів здійснюється АТ «Миколаївобленерго»  безкоштовно у терміни, встановлені нормативно – технічними документами.

Крім того, оператор систем розподілу – АТ «Миколаївобленерго» за власною ініціативою здійснює заміну на лічильники з більш кращими технічними характеристиками, ніж встановлені.

Відповідно до пункту 1.5.13 ПУЕ кожен установлений розрахунковий лічильник повинен мати на гвинтах, які кріплять кожух лічильника, пломбу з чинним відбитком тавра виробника або повірочної лабораторії, яка має уповноваження на проведення повірки, а на затискній кришці – пломбу ОСР.

Пломби з тавром оператора системи мають бути встановлені також (за можливості) на кришках, боксах та інших пристроях вузла обліку та дооблікових колах.

З метою захисту від несанкціонованого втручання в роботу  приладу обліку пломби ОСР можуть додатково встановлюватися поряд з пломбами повірочної лабораторії (декілька пломб або одна пломба  з охопленням гвинтів що кріплять кожух приладу обліку).

Розпломбування (зняття пломб) приладу обліку (ЗВТ) здійснюється стороною, що встановила відповідні пломби та/або індикатори, тобто ОСР .

У разі проведення робіт, що можуть призвести до пошкодження пломб та/або пломбувального матеріалу, встановлених на ЗВТ та пристроях вузла обліку, повинні бути погоджені з власниками ЗВТ та вузла обліку. Такі роботи мають проводитися у присутності уповноважених представників заінтересованих сторін, чиї пломби можуть бути пошкоджені.

У випадку пошкодження встановлених на ЗВТ та пристроях вузла обліку пломб або пломбувального матеріалу в результаті ліквідації аварійної ситуації суб’єкт, який виконував аварійні роботи, повинен письмово повідомити про цей факт заінтересованих осіб не пізніше наступного робочого дня.

Використання багатотарифних електролічильників надає законну можливість економії вартості електричної енергії, спожитої у години мінімального навантаження енергосистеми (нічний час). Фактична економія залежить від вибору тарифу, диференційованого за періодами часу (двох- або трьохзонний) та заходів із переведення використання побутових електроприладів великої потужності (електротермічна установка, бойлер, «тепла підлога» тощо) у нічний час.

При  розрахунках за електроенергію за двозонними тарифами для побутових споживачів:

– 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);

– повний тариф в інші години доби.

При розрахунках за електроенергію за тризонними тарифами для побутових споживачів:

– 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми – піковий період (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);

– повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);

– 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).

Тобто, для двохзонного тарифу наявна можливість заощаджувати до 50 % від вартості спожитої електричної енергії у нічний час.

Для трьох зонного тарифу – можливість заощаджувати до 60 % від вартості спожитої електричної енергії у нічний час, але наявність пікової зони мотивує абонента чітко планувати власне споживання електричної енергії для уникнення переплати на 50 % в часи максимального навантаження енергосистеми.

Таким чином, вибір залишається за побутовим споживачем.

Електроустановки споживачів, які бажають здійснювати розрахунок за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, зокрема за годинами доби, мають бути забезпечені відповідними інтервальними (багатозонними або погодинними) лічильниками, які надають також інформацію про фактичний час користування електричною енергією.

Замовник має право самостійно придбати засоби комерційного обліку (далі – ЗКО), що відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів, та надати їх Товариству (разом із копіями розрахункових документів (квитанції, товарного чи касового чека тощо), а також технічних паспортів чи інших документів, що їх замінюють) для встановлення на своєму об’єкті. Під час купівлі ЗКО та іншого обладнання вузла обліку замовник повинен керуватися технічними рекомендаціями щодо їх технічних характеристик (зокрема щодо дистанційного зчитування даних (показів) лічильника, якщо це передбачено проєктними рішеннями).

Послуги із установлення (улаштування) вузлів обліку, заміни (зокрема монтаж/демонтаж), технічного обслуговування тощо здійснюється за рахунок замовника послуг. Первинна параметризація багатотарифного лічильника для побутових споживачів здійснюється одноразово за рахунок АТ «Миколаївобленерго».

Встановлення багатотарифних приладів обліку та перехід на розрахунки за спожиту електроенергію за тарифами, які диференційовані за періодами часу, дозволяє споживачам заощаджувати на оплаті спожитої електроенергії за рахунок найбільшого споживання електричної енергії у період доби, в який діє найменшій тарифний коефіцієнт. Наприклад, вночі при мінімальному навантаженні енергосистеми встановлюються знижені коефіцієнти для оплати за спожиту електроенергію, завдяки чому вартість спожитої в нічний період електроенергії значно зменшується.

При  розрахунках за електроенергію за двозонними тарифами для побутових споживачів:

– 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);

– повний тариф в інші години доби.

При розрахунках за електроенергію за тризонними тарифами для побутових споживачів:

– 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми – піковий період (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);

– повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);

– 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).

Використання багатофункціональних багатотарифних електролічильників мотивує споживачів переводити обсяги власного споживання електричної енергії із годин максимального навантаження енергосистеми у нічний час, що розвантажує електромережі та дозволяє споживати електроенергію за більш низькими тарифами. Первинна параметризація багатотарифного лічильника для побутових споживачів здійснюється одноразово за рахунок АТ «Миколаївобленерго».

«Звертаємо Вашу увагу, що обсяги розподіленої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць, тобто з 01 числа місяця по 31 число цього місяця (або іншого останнього дня місяця) включно.

Споживач, що є побутовим, зобов’язаний щомісяця знімати фактичні показання лічильника електричної енергії та надавати їх Оператору системи розподілу (постачальнику послуг комерційного обліку). Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

У разі неотримання до початку четвертого календарного дня місяця, що настає за розрахунковим, показів лічильника та за умови, що лічильник електричної енергії не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний обсяг розподілу та споживання електричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311.».

Відповідно по розділу 5.5. Кодексу комерційного обліку відповідальність за збереження і цілісність ЗКО, пломб та індикаторів на ЗКО покладається:

– у разі їх установлених у квартирі (будинку) або на об’єкті індивідуального побутового споживача в межах території домогосподарства, покладається на цього побутового споживача.

– у разі їх установлених на сходових клітках, покладається на власника будинку або організацію, яка є балансоутримувачем будинку (ОСМД, ЖКО та ін.).

– установлених на території колективного побутового споживача, покладається на колективного побутового споживача.

– установлених на електроустановках оператора мережі, зокрема на опорах ліній електропередачі, покладається на оператора мережі.

У разі виявлення факту зовнішнього пошкодження, несправності або відсутності ЗКО, зриву, відсутності або пошкодження пломб, пломбувального матеріалу та індикаторів, спрацювання індикаторів, порушення форми магнітної суспензії індикаторів, споживач  має негайно повідомити про це оператора системи а також, у разі потреби, Національну поліцію України (у разі виявлення фактів крадіжки або пошкодження ЗКО або іншого обладнання вузлів обліку тощо) у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до пункту 5.5.10. Правил роздрібного ринку у разі пошкодження або викрадення розрахункових засобів вимірювання обсягу електричної енергії внаслідок дій (бездіяльності) споживача їх ремонт, заміну, встановлення засобів вимірювальної техніки і технічну перевірку здійснюють за рахунок споживача.

У разі виникнення сумнівів щодо справності роботи приладу обліку слід звернутися з письмовою заявою до філії АТ «Миколаївобленерго»   за місцем проживання.
Споживач також може звернутись з проханням зняти прилад обліку  на  експертизу метрологічних характеристик електролічильника. Для цього працівник філії АТ «Миколаївобленерго»  зніме Ваш прилад обліку електроенергії, опломбує  його в прозорий безшовний поліетиленовий рукав  та доставить у філію. На місце знятого приладу обліку  встановить  інший.
Після оплати споживачем вартості робіт упродовж 20 днів  представник АТ «Миколаївобленерго» з Вами узгодить дату проведення метрологічної експертизи Держспоживстандартом. У разі підтвердження експертизою неправильної роботи приладу обліку енергопостачальник відшкодовує споживачу всі витрати, пов’язані з проведенням експертизи.
Експертиза з питань пошкодження (порушення) пломб, а також електротехнічна експертиза проводиться  виключно Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром  при УМВС України в Миколаївській області.

У разі, якщо Ви виявили, що прилад обліку електроенергії, який розміщений на сходовій клітці, пошкоджено (на ньому зірвано пломбу, розбито скло чи є сумніви щодо його справності), потрібно негайно повідомити АТ «Миколаївобленерго». Для цього споживачу  слід звернутися до до філії АТ «Миколаївобленерго» за місцем проживання з письмовою заявою та узгодити з  дату проведення робіт.
Якщо ненавмисно був пошкоджений прилад обліку електроенергії, розміщений у Вашій в квартирі, потрібно терміново повідомити про це АТ «Миколаївобленерго», звернувшись до філії АТ «Миколаївобленерго» за місцем проживання. У разі неповідомлення і виявлення пошкодження працівники енергокомпанії обов’язково складають акт про порушення ПРРЕЕ та проводять нарахування збитків. У разі повідомлення споживача про ненавмисне пошкодження приладу обліку або пломб на ньому відшкодовується тільки вартість приладу обліку без накладення штрафних санкцій.

Споживач електроенергії зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ до приладу обліку (лічильника) для його зняття та повірки. Демонтаж та заміну здійснює виключно представник оператора системи розподілу (ОСР) (після пред’явлення ними службових посвідчень) у присутності споживача або уповноваженої особи, і споживач не повинен перешкоджати йому в цьому.

Відповідно до пункту 8.4.3. Правил роздрібного ринку оператором системи з метою запобігання розкраданню електричної енергії можуть бути встановлені індикатори на лічильники електричної енергії споживача.

Індикатори встановлюються споживачу безоплатно.

Індикатори мають бути сертифіковані (атестовані у разі встановлення лічильників із вмонтованим індикатором) в установленому порядку та мають фіксувати вплив на лічильник полів, силові характеристики яких перевищують такі порогові значення:

для постійних магнітних полів – 100 мТл;

для змінних магнітних полів – 30 мТл;

для електричних полів – 5 кВ.

На вимогу споживача електричної енергії під час встановлення представниками оператора системи індикаторів на лічильники або лічильників із вмонтованими індикаторами мають надаватися копії сертифіката про сертифікацію та/або свідоцтва про атестацію цих індикаторів або лічильників із вмонтованими індикаторами.

Факт установлення індикаторів та їх стан мають бути зафіксовані в акті про пломбування або в іншому документі, що підтверджує факт установлення таких індикаторів на/у лічильниках (у тому числі передбачених виробником лічильника), відповідність їх стану (неспрацьований) та передачу цих лічильників, пломб та індикаторів на збереження, який складається у двох примірниках представниками оператора системи у присутності споживача (або уповноваженої ним особи та підписується ними.

Відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, які встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів і направлені на забезпечення надійної та безпечної їх експлуатації, електрообладнання електроустановок споживача, повітряні та кабельні лінії електропередавання повинні бути захищені від коротких замикань і порушень нормальних режимів пристроями релейного захисту, автоматичними вимикачами або запобіжниками.  

Також відповідно до пункту 1.5.36 Правил улаштування електроустановок для безпечного встановлення і заміни лічильників у мережах напругою до 380 В потрібно передбачати можливість вимкнення лічильника за допомогою встановленого до нього комутаційного апарата або запобіжників.

Отже, встановлення автоматичного вимикача є необхідним заходом для забезпечення безпечної та надійної експлуатації обладнання та обов’язковим для можливості виконання робіт оператором системи, відповідно до своїх зобов’язань. 

Номінальні значення автоматичних вимикачів розраховуються виходячи з величини дозволеної (договірної) потужності.

Відповідно до Кодексу комерційного обліку вузли обліку необхідно встановлювати таким чином, щоб була забезпечена можливість доступу споживачів, учасників ринку та інших зацікавлених сторін до нього для цілей контрольного огляду та/або технічної перевірки, а також візуального зчитування результатів вимірювання з лічильника без застосування спеціальних засобів та інструментів.

В той же час, місце розміщення вузлів обліку має бути захищеним від доступу сторонніх осіб, тварин, птахів, комах тощо, які можуть пошкодити обладнання, віддаленим від займистих матеріалів на відстань не менше 1,5 м в усіх напрямках, безпечним і доступним для цілей повірки засобів вимірювальної техніки, контрольного огляду та/або технічної перевірки, а також контролю результатів вимірювання електричної енергії.

Отже, встановлення розрахункових засобів обліку побутовим споживачам у щити обліку електроенергії зовнішньої установки здійснюється з метою підвищення якості та комфортності обслуговування споживачів, полегшення подальшого технічного обслуговування (заміни) приладів обліку, унеможливлення ненавмисного пошкодження споживачем приладу обліку та пломб (відбитків їх тавр) встановлених на ньому та згідно вимог нормативних документів.

Облаштування вузлів обліку та інших засобів комерційного обліку електричної енергії регламентується нормами Кодексу комерційного обліку електричної енергії, Правил улаштування електроустановок, Правил роздрібного ринку електричної енергії та встановлюються у відповідності до технічних рекомендацій, технічних умов (у разі приєднання до електричних мереж) та проєктних рішень (проєктів).

Відповідно пункту 2.3.6. Правил роздрібного ринку електричної енергії надання споживачу замовлених ним послуг з облаштування вузла обліку або реконструкції вузла обліку електричної енергії здійснюється за рахунок споживача.

У разі розділення обліку електричної енергії оплата послуг облаштування вузла обліку або реконструкції вузла (вузлів) обліку електричної енергії здійснюється за рахунок осіб, з ініціативи яких проводиться відповідне розділення.