Договір укладається на умовах складеного оператором системи розподілу паспорта точки розподілу електричної енергії (додаток 2 до Договору) за формою, розміщеною на сайті АТ «Миколаївобленерго» www.energy.mk.ua.

На письмову вимогу власника об’єкта оператор системи розподілу зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення надати підписаний уповноваженою особою оператора системи розподілу паспорт точки розподілу за кожною такою точкою за об’єктом споживача, відповідно до положень п. 2.1.4 ПРРЕЕ.