Телефон довіри:
0512539518
0512530661
Кол-центр:
0676904009


0931703079
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua
Телефон довіри:
0512539518
Кол-центр:
0931703079
0676904009

0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua

 

 1. З якою метою введені Правила охорони електричних мереж (далі - Правила)?
 2. Що необхідно знати про охорону електричних мереж?
 3. Чи вилучаються землі у їх власників та користувачів у межах охоронних зон?
 4. Яку відповідальність несе споживач електроенергії за порушення Правил охорони електричних мереж?
 5. Що необхідно для проведення робіт у межах охоронних зон?
 6. Вимоги з проведення робіт у  межах охоронних зон?
 7. Які роботи забороняється проводити в охоронних зонах електричних мереж?
 8. Які роботи забороняється проводити в охоронних зонах електричних мереж без письмової згоди енергопостачальника?
 9. Які охоронні зони встановлені для електричних мереж?
 10. З якою метою та у яких випадках прокладаються просіки у лісових та інших зелених масивах і  підлягають вирубці окремі дерева або групи дерев у охоронних зонах  встановлених для електричних мереж ?1. З якою метою введені Правила охорони електричних мереж (далі - Правила)?

З метою забезпечення збереження і надійної роботи електричних мереж створення належних умов їх експлуатації, визначення порядку проектування, будівництва та експлуатації електричних мереж та виконання інших робіт поблизу електричних мереж, а також запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму.


up2. Що необхідно знати про охорону електричних мереж?

Перелік об'єктів, що підлягають охороні:

 • трансформаторні підстанції;
 • розподільчі пункти і пристрої;
 • струмопроводи;
 • повітряні лінії електропередачі;
 • підземні і підводні кабельні лінії електропередачі та споруди, які до них належать.

Заходи які здійснюються  для створення нормальних умов експлуатації електричних мереж, забезпечення їх збереження та дотримання вимог правил безпеки:

 • відведення земельних ділянок;
 • встановлення охоронних зон електричних мереж;
 • визначення мінімально допустимої відстані від об'єктів енергопостачання;
 • прокладання просік у лісових, садових, паркових та інших зонах з багаторічними насадженнями.

up3. Чи вилучаються землі у їх власників та користувачів у межах охоронних зон?

У межах охоронних зон землі у їх власників та користувачів не вилучаються, а використовуються з обмеженнями, передбаченими Правилами.
Підприємства, установи, організації та громадяни, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, де знаходяться об'єкти електричних мереж, зобов'язані вживати належних заходів щодо збереження цих енергооб`єктів.


up4. Яку відповідальність несе споживач електроенергії за порушення Правил охорони електричних мереж?

Згідно зі ст. 27 Закону України "Про електроенергетику" від 16.10.97 № 575/97-ВР (зі змінами та доповненнями), правопорушення в галузі енергетики тягнуть за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальності.
Відповідальність за порушення Правил охорони електричних мереж (далі - Правил), передбачена ст. 93 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладання на порушника значних штрафів. При цьому сплата штрафу не позбавляє правопорушника від усунення наслідків порушення та відшкодування енергопостачальнику заподіяних майнових збитків.
На підставі п. 23 Правил, контроль за виконанням Правил здійснюється енергопостачальником. У разі виявлення порушень Правил енергопостачальник має право припинити або обмежити електропостачання споживачів, які порушили Правила.
Відновлення електропостачання споживача здійснюється після усунення ним порушень та відшкодування енергопостачальнику заподіяних матеріальних втрат, а також вартості робіт з ввімкнення до електромережі згідно з укладеними договорами.


up5. Що необхідно для проведення робіт у межах охоронних зон?

Роботи у межах охоронних зон здійснюються  відповідно до Умов проведення робіт у межах охоронних зон електричних мереж, що є додатком до Правил.
Підприємства, установи, організації та окремі громадяни:

 • при відведенні їм під забудову земельних ділянок, на території яких розташовані електричні мережі, зобов'язані завчасно погоджувати будівництво з енергопостачальною організацією, у віданні якої перебувають ці мережі;
 • що мають намір виконувати роботи у межах охоронних зон електричних мереж, повинні не пізніше, як за 3 доби письмово повідомити про це енергопостачальника для своєчасного одержання письмового дозволу на виконання відповідних робіт.

 


up6. Вимоги з проведення робіт у  межах охоронних зон?

Усі роботи у межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв проводяться згідно з вимогами Правил та виключно під наглядом представника енергопостачальника, який здійснює технічний нагляд за дотриманням заходів щодо забезпечення збереження електромереж. Виконувати земляні роботи в охоронній зоні кабельної лінії до прибуття представника енергопостачальника забороняється.


up7. Які роботи забороняється проводити в охоронних зонах електричних мереж?

Згідно з п. 8 Правил в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв забороняється виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:

 • перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів та пристроїв, відчиняти двері та люки цих споруд, здійснювати самовільне переключення електричних апаратів та здійснювати самовільне підключення до електричних мереж;
 • будувати житлові, громадські та дачні будинки;
 • влаштовувати будь-які звалища;
 • складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;
 • розпалювати вогнища;
 • розташовувати автозаправні станції або інші сховища паливно-мастильних матеріалів;
 • накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи;
 • саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок;
 • влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;
 • запускати спортивні моделі літальних апаратів, повітряних зміїв;
 • здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище;
 • виконувати в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад 5 тонн, скидати і зливати їдкі речовини та ті, що спричиняють корозію, паливно-мастильні матеріали.

up8. Які роботи забороняється проводити в охоронних зонах електричних мереж без письмової згоди енергопостачальника?

У межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв без письмової згоди енергопостачальника, а також без присутності його представника забороняється:

 • будівництво, реконструкція, капітальний ремонту, знесення будівель і споруд;
 • здійснення усіх видів гірничих, вантажно-розвантажувальних, землечерпальних, підривних, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для виноградників та садів, а також поливання сільськогосподарських культур;
 • проїзд в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі машин та механізмів загальною висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 метри;
 • виконання в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі земляних робіт на глибині понад 0,3 метри, а на орних землях - на глибині понад 0,45 метри, а також розрівнювання ґрунту;
 • риболовля, збирання рослин, влаштування водопою, заготівля льоду в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі.

up9. Які охоронні зони встановлені для електричних мереж?

З метою забезпечення збереження і надійності роботи електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації, а також запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою Кабінету України від 04.03.97. №209 (далі-Правилами), передбачено встановлення відповідних охоронних зон електричних мереж.
При цьому п.5 зазначених Правил передбачено, що охоронні зони електричних мереж встановлюються:

 •  уздовж повітряних ЛЕП - у вигляді земельних ділянок та повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхильного їх положення на відстань:
 •  
  • 2 метрів - для повітряних ліній напругою до 1 кВ;
  • 10 метрів - до 20 кВ;
  • 15 метрів - 35 кВ;
  • 20 метрів - 110 кВ;
  • 25 метрів - 150, 220 кВ;
  • 30 метрів - 330, 400, 500, +(-) 400 кВ;
  • 40 метрів - 750 кВ.
 • за периметром трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв - на відстані 3 метрів від огорожі або споруди;
 • уздовж підземних кабельних ЛЕП - у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра;
 • уздовж підземних кабельних ЛЕП до 1 кВ, прокладених у містах під тротуарами - у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами від крайніх кабелів на відстань 0,6 метра у напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїжджої частини вулиці;
 • уздовж переходів повітряних ЛЕП через водоймища (ріки, водосховища тощо) - у вигляді повітряного простору над поверхнею водоймища, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань, передбачену для встановлення охоронних зон уздовж повітряних ЛЕП, що проходять по суші.

up10. З якою метою та у яких випадках прокладаються просіки у лісових та інших зелених масивах і  підлягають вирубці окремі дерева або групи дерев у охоронних зонах  встановлених для електричних мереж?

Прокладання просіки у лісових та інших зелених масивах і  проведення вирубки окремих дерев або групи дерев у охоронних зонах електричних мереж здійснюється  з метою запобігання аварійної і пожежної ситуації уздовж повітряних ЛЕП та за периметром трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв, що знаходяться у лісових та інших зелених масивах. Просіки прокладаються:
- у насаджених низькорослих порід дерев висотою до 4 метрів - завширшки не менше за відстань між крайніми проводами повітряної ЛЕП плюс 6 метрів (по 3 метри з кожного боку від крайнього до гілок дерев проводу). При цьому за умови проходження повітряних ліній над територією фруктових садів з насадженнями висотою до 4 метрів прокладання просік необов'язкове;
- у насадженнях висотою понад 4 метри - завширшки не менше за відстань між крайніми проводами плюс відстань, що дорівнює середній висоті існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряної ЛЕП. При цьому окремі дерева або групи дерев, що ростуть на краю просіки, підлягають вирубці, якщо їх висота перевищує відстань по горизонталі від гілок дерев до проводів повітряної ЛЕП;
- у міських та районних парках, скверах, лісопарках тощо, які мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища, лісах населених пунктів, лісах зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій забезпечується така ширина просік, щоб відстань від проводів під час їх найбільшого відхилення до гілок дерев по горизонталі була не менше 2 метрів - для ЛЕП напругою 20 кВ, 3 метрів - для ЛЕП напругою 35-110 кВ, 4 метрів - для ЛЕП напругою 150-220 кВ, 5 метрів - напругою 330-500 кВ, 8 метрів - напругою 750 кВ.
Галузевим керівним документом 34.20.505-2003 "Керівні вказівки з улаштування повітряних ліній електропередачі 10 (6) кВ" передбачено, що найменші значення відстані від проводів до поверхні землі в населеній місцевості в нормальному режимі роботи повинні бути:

Ділянка, спорудиНайменша відстань, м
До поверхні землі 7
До виробничих будинків і споруд 3


У разі проходження повітряної лінії уздовж вулиці допускається розташування проводів над проїзною частиною. У цьому випадку при перетинанні повітряних ліній із вулицями, проїздами тощо відстані по вертикалі від проводів до поверхні землі повинні бути також не менше наведених у таблиці.
Відстань по горизонталі від підстави опори повітряної лінії до кювету чи бортового каменю проїзної частини вулиці (проїзду) повинна бути не менше 1,5 метри. При цьому відстань до тротуарів і пішохідних доріжок не нормується.
Проходження повітряної лінії над будинками і спорудами забороняється. Виключенням з цього правила є лише виробничі будинки і споруди І та ІІ ступеня вогнестійкості відповідно до правил пожежної безпеки. У цьому разі відстань по вертикалі від проводів до вищевказаних будинків і споруд в умовах найбільшої стріли прогину повинна бути не менше наведеної у таблиці. Додатковою умовою до цього є те, що металеві покрівлі, над якими проходять повітряні лінії, повинні бути заземлені.
Відстані по горизонталі від крайніх проводів повітряної лінії 10 кВ за найбільшого їх відхилення повинні бути такими:

 • до найближчих частин виробничих, складських, адміністративно-побутових і громадських будинків і споруд - не менше 2 метрів;
 • до дерев, розташованих уздовж вулиць, у парках і садах, а також тросів підвіски дорожніх знаків - не менше 3 метрів;
 • до границь земельних ділянок житлових і громадських будинків, до дитячих ігрових майданчиків, майданчиків відпочинку і занять фізкультурою, господарських майданчиків або до найближчих виступних частин житлових і громадських будинків у разі відсутності земельних ділянок з боку проходження повітряної лінії, а також до границь присадибних земельних ділянок індивідуальних будинків і колективних садових ділянок - не менше відстаней для охоронних зон повітряних ліній, що наведені вище.

Проходження повітряної лінії по територіях стадіонів і дитячих установ не допускається.
Необхідно зазначити, що у стиснутих умовах допускається приймати для повітряних ліній до 6-10 кВ відстань по горизонталі від крайніх проводів за найбільшого їх відхилення до границь присадибних земельних ділянок індивідуальних будинків і колективних садових ділянок не менше 2 метрів.


up
Техніко-економічні показники
Фінансово-економічні показники
Інвестиційна програма
Плани розвитку ОСР
Державні закупівлі
Антикорупційна програма
Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго" повідомляти за номером телефону +380 512 53 91 72

Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго", вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) можна повідомляти наступними засобами звязку:

 • номер телефону - +380 512 53 91 72;
 • адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Години прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим з антикорупційної діяльності: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, пятниця з 8:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:48), за адресою: м.Миколаїв, вул.Громадянська, 40, І корпус, каб. 101.


Вайбер-бот АТ"Миколаївобленерго"
Вайбер-бот АТ Миколаївобленерго