Дата розміщення: 06.08.2013 14:39:44
Дата здійснення дії: 05.08.2013
Термінове повідомлення: Так
Назва повідомлення: Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23399393
Місцезнаходження емітента: 54017, Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Регіон емітента: 4810136300
Номер телефону керівника емітента: 0512491489
Електронна поштова адреса: chabikina_o@energy.mk.ua
Текст повідомлення: 
Рішенням засідання Наглядової Ради Товариства від 05.08.2013р. (протокол № 62) на підставі заяви про звільнення за власним бажанням за поданням Виконавчого органу Товариства припинено повноваження члена Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» Гетманчук Олени Валентинівни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посаді члена Виконавчого органу з 11.05.2011р. Часткою статутного капіталу не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Генерального директора Булатов Микола Миколайович

Дата розміщення: 24.07.2013 11:44:46
Дата здійснення дії: 23.07.2013
Термінове повідомлення: Так
Назва повідомлення: Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23399393
Місцезнаходження емітента: 54017, Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Регіон емітента: 4810136300
Номер телефону керівника емітента: 0512491489
Електронна поштова адреса: chabikina_o@energy.mk.ua
Текст повідомлення: 
Рішенням засідання Наглядової Ради Товариства від 23.07.2013р. (протокол № 61) у зв’язку зі звільненням за власним бажанням Антощенка Юрія Михайловича з займаної посади 19 липня 2013 року достроково припинено повноваження Антощенка Юрія Михайловича як Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посаді з 24.01.2011р. Володіє часткою статутного капіталу 0,0154%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 23.07.2013р. (протокол № 61) до обрання в установленому порядку Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго», виконання повноважень та обов’язків Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго» з 24 липня 2013 року покладено на першого заступника Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго» – члена Дирекції Булатова Миколу Миколайовича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої інформації стосовно переліку попередніх посад, які обіймала протягом своєї професійної діяльності. Володіє часткою статутного капіталу в розмірі 0,0001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Генерального директора Булатов Микола Миколайович

Дата розміщення:04.07.2013 08:48:01
Дата здійснення дії:03.07.2013
Термінове повідомлення:Так
Назва повідомлення:Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Вид інформації:Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Повне найменування емітента:Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:23399393
Місцезнаходження емітента:54017, Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Регіон емітента:4810136300
Номер телефону керівника емітента:0512491489
Електронна поштова адреса:chabikina_o@energy.mk.ua
Текст повідомлення:
Відповідно до отриманої 03.07.2013р. від ПАТ «Національний депозитарій України» інформаційної довідки щодо інформації про акціонерів – юридичних осіб і спільної кількості фізичних осіб, складеної на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Миколаївобленерго» станом на 30.06.2013р., відбулись зміни в складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
– розмір пакету акцій Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ – 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9) збільшився на 39660001 акцію (25%) та становить з урахуванням зміни 111048001 акція ПАТ «Миколаївобленерго», що складає 70% голосуючих акцій Товариства;
– розмір пакету акцій Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» (код ЄДРПОУ – 32984271, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 34) зменшився на 39660001 акцію (25%).
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Антощенко Юрій Михайлович

Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_osobl168 і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів