Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період1
Дата першого розміщення17.02.2012
Дата останнього розміщення17.02.2012
Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осібПодивитися
Основні відомості про випущені акціїПодивитися
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітентПодивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукціїПодивитися
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїПодивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльністьПодивитися
Квартальна фінансова звітність підприємстваПодивитися
Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітностіПодивитися

Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України” SimpleReports v0.5.1 і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів