Регулярна інформація за 1 квартал 2017 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
ЄДРПОУ:23399393
Дата першого дня звітного періоду:01.01.2017
Дата останнього дня звітного періоду:31.03.2017
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період1
Дата першого розміщення28.04.2017 09:51:03
Дата останнього розміщення28.04.2017 09:51:03
Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіПодивитися
Інформація щодо посади корпоративного секретаряПодивитися
Інформація про посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про осіб, послугами яких користується емітентПодивитися
Інформація про випуски акційПодивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента)Подивитися
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїПодивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукціїПодивитися
Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинівПодивитися
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73Подивитися
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітностіПодивитися