Регулярна інформація за 2 квартал 2016 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
ЄДРПОУ:23399393
Дата першого дня звітного періоду:01.04.2016
Дата останнього дня звітного періоду:30.06.2016
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період1
Дата першого розміщення25.07.2016 16:47:33
Дата останнього розміщення25.07.2016 16:47:33
Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіПодивитися
Інформація щодо посади корпоративного секретаряПодивитися
Інформація про посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про осіб, послугами яких користується емітентПодивитися
Інформація про випуски акційПодивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента)Подивитися
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїПодивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукціїПодивитися
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73Подивитися
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітностіПодивитися