Регулярна інформація за 2012 рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
ЄДРПОУ:23399393
Рік:2012
Квартал:3
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період1
Дата першого розміщення25.10.2012
Дата останнього розміщення25.10.2012

Склад інформації

Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осібПодивитися
Основні відомості про випущені акціїПодивитися
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітентПодивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльністьПодивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукціїПодивитися
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїПодивитися
Квартальна фінансова звітність підприємстваПодивитися
Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітностіПодивитися

Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ “Емкон” Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів