Регулярна інформація за  3 квартал 2015 рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
ЄДРПОУ:23399393
Дата першого дня звітного періоду:01.07.2015
Дата останнього дня звітного періоду:30.09.2015
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період1
Дата першого розміщення23.10.2015 13:52:12
Дата останнього розміщення23.10.2015 13:52:12

Склад інформації

Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіПодивитися
Інформація щодо посади корпоративного секретаряПодивитися
Інформація про посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про осіб, послугами яких користується емітентПодивитися
Інформація про випуски акційПодивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента)Подивитися
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїПодивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукціїПодивитися
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73Подивитися
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітностіПодивитися

Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

23.10.15