Регулярна інформація за  1 квартал 2015 рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
ЄДРПОУ:23399393
Рік:2015
Квартал:1
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період1
Дата першого розміщення24.04.2015
Дата останнього розміщення24.04.2015

Склад інформації

Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіПодивитися
Інформація про посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про осіб, послугами яких користується емітентПодивитися
Інформація про випуски акційПодивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента)Подивитися
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїПодивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукціїПодивитися
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73Подивитися
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітностіПодивитися

Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів