Склад регулярної інформації

Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період3
Дата першого розміщення25.07.2011
Дата останнього розміщення26.07.2011
Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осібПодивитися
Основні відомості про випущені акціїПодивитися
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітентПодивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукціїПодивитися
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїПодивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльністьПодивитися
Квартальна фінансова звітність підприємстваПодивитися
Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітностіПодивитися