МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

  • Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Закон України від 18.10.2006 № 251-V)  (перехід за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

  • Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»  (перехід за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18#Text)

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

  • Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20 Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (перехід за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0370-20#Text)
  • Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75 Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи (перехід за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17#Text)
  • Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.02.2018 № 166 “Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення” (перехід за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#Text)
  • Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20 “Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції” (перехід за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0361-20#Text)