№ з/пПерелік послуг, що надаються АТ «Миколаївобленерго», як оператора системи розподілу за рахунок тарифу на послуги з розподілу електричної енергіїПеріодичність виконання
1Щодобове автоматизоване дистанційне зчитування даних з лічильників електричної енергії з можливістю погодинного обліку та дистанційного зчитування результатів вимірювання, які встановлені на  території здійснення ліцензованої діяльності оператора системи розподілу (далі – ОСР) у точках комерційного обліку (далі – ТКО), де ОСР є відповідальною стороною.
Щодня
2
Щомісячне зчитування даних з лічильників електричної енергії з можливістю дистанційного зчитування результатів вимірювання
Щомісяця
3

Забезпечення приймання/отримання від споживачів даних з лічильників електричної енергії, які встановлені на території здійснення ліцензованої діяльності ОСР у ТКО, де ОСР не є відповідальною стороною


Щомісяця
4Плановий контрольний огляд лічильника
1 раз на 6 місяців (за графіком)
5Планова технічна перевірка засобів та схем комерційного обліку електричної енергії у всіх користувачів на  території здійснення ліцензованої діяльності ОСР відповідно до затверджених графіків
1 раз на 3 роки (за графіком)


6Встановлення, налаштування (у тому числі параметризація), заміна, модернізація та/або зміна місця встановлення належних ОСР засобів комерційного обліку електричної енергії за ініціативою ОСР


за необхідністю, (за ініціативою ОСР)
7
Заміна (при необхідності) на час проведення експертизи, періодичної повірки, обслуговування або ремонту встановленого засобу комерційного обліку електричної енергії в точці комерційного обліку (ТКО), де ОСР є відповідальною стороною, на інший, повірений та опломбований, з аналогічними технічними характеристиками
Постійно, за необхідністю
8Адміністрування (у тому числі реєстрація та вилучення з реєстру) ТКО на  території здійснення ліцензованої діяльності ОСР
Постійно, за необхідністю
9Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування, монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), що є власністю ОСР, фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинкуПостійно,
за необхідністю
10Приведення стану належних ОСР засобів комерційного обліку електричної енергії у відповідність до вимог нормативних документів (у тому числі заміна несправних або пошкоджених засобів комерційного обліку, пломб, пломбувального матеріалу та індикаторів, відновлення стану комерційного обліку електричної енергії після його порушення не з вини споживача)При виявленні невідповідностей або порушень у роботі
11Забезпечення належного технічного стану контактних з’єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах, опломбованих у вузлах обліку засобів вимірювальної техніки та вхідних вимикачів у індивідуальних споживачів1 раз на 3 роки (за графіком),
за необхідністю
12Первинна параметризація багатозонних (багатотарифних) лічильників (при першому їх встановленні або після проведення періодичної повірки, технічного обслуговування або ремонту) для індивідуальних побутових споживачівПри першому встановленні, після періодичної повірки
13Перевірка за ініціативою ОСР первинної параметризації придбаних споживачами багатозонних (багатотарифних) лічильників
за необхідністю, (за ініціативою ОСР)
14Узгодження технічної документації замовників щодо улаштування засобів комерційного обліку електричної енергії
за необхідністю, (звернення споживача)
15Участь у складі комісій замовника при введенні в експлуатацію засобів комерційного обліку
За необхідністю
16Виконання функцій, передбачених перехідними положеннями ККО
Постійно,
за необхідністю