У відповідності до п. 11.5.23 глави 11.5 розділу ХІ КСР, відновлення розподілу електричної енергії Користувачу здійснюється оператором системи розподілу протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після відповідного підтвердження усунення виявлених порушень, оплати заборгованості за надані послуги та/або несанкціонований відбір електричної енергії, а також відшкодування збитків (за їх наявності) оператору системи розподілу, інших Користувачів та/або третіх сторін.

Підключення електроустановок Користувача, які були відключені на виконання вимоги або припису, здійснюється після усунення Користувачем порушень, що підтверджується відповідним документом організації, що висунула вимогу або видала припис відповідно до вимог п. 11.5.22 глави 11.5 розділу ХІ КСР.